BTW en Factuur Uitleggen: Deel 1

BTW en Factuur Uitleggen: Deel 1

Tot €100,- is een kassabon nu voldoende
De ‘factuurvereisten’ voor de btw zijn per 2013 veranderd, zoals u weet. We kennen nu ‘vereenvoudigde factuureisen’. Moet u nog steeds om een officiële factuur vragen of is een kassabon in uw administratie ook oké?
Factuur belangrijk. Voor de btw speelt de factuur een belangrijke rol. Zonder factuur géén teruggaaf van de btw in uw kosten! Per 2013 kan een ‘eenvoudige factuur’ soms voldoende zijn. Een vereenvoudigde factuur is toegestaan als:
• Het factuurbedrag maximaal €100,- inclusief btw is; of
• Er sprake is van een correctiefactuur.
Vier elementen altijd vermelden! Op een vereenvoudigde factuur moeten in ieder geval staan:
1. De datum van uitreiking van de factuur;
2. De naw-gegevens (identiteit) van de leverancier of dienstverrichter;
3. De aard van de geleverde goederen of diensten;
4. Het is te betalen btw-bedrag (of de gegevens waarmee het btw-bedrag kan worden berekend).

Correctiefactuur. Op een correctiefactuur moet een specifieke en ondubbelzinnige verwijzing naar de oorspronkelijke factuur staan en een expliciete mededeling van de wijzigingen.

Buitenland en afstandsverkopen. Een vereenvoudigde factuur is niet toegestaan bij:
• Afstandsverkopen (bijv. via internet)
• Intracommunautaire leveringen;
• Leveringen/diensten die belast zijn in een ander EU-land;
• Verleggingen van de btw-heffing naar uw afnemer