De Belgische fiscus stuurt informatieverzoeken aan Belgische Belgische inwoners met een Nederlandse werkgever.

De Belgische fiscus stuurt informatieverzoeken aan Belgische Belgische inwoners met een Nederlandse werkgever.

De Belgische fiscus stuurt informatieverzoeken aan Belgische Belgische inwoners met een Nederlandse werkgever.
In deze brief vraagt de Belgische fiscus de werknemer te beantwoorden of zij voor hun werkgever ook buiten Nederland werkzaam zijn.
Deze verzoeken om informatie leiden met grote regelmaat tot een naheffing van Belgische belastingen
Veel landen kennen nationaal recht op grond waarvan belasting geheven mag worden over het wereldwijd genoten inkomsten uit dienstbetrekking van hun inwoners.
Ook kennen veel landen nationaal recht op grond waarvan zij belasting mogen heffen over in dat land genoten inkomsten uit dienstbetrekking. Dit geldt ook voor Nederland en België.

Fysieke aanwezigheid leidend bij belastingheffing :

Nederland en België hebben afgesproken dat inkomsten uit een dienstbetrekking belast worden in het woonland van de werknemer. Pas als en voor zover de werknemer feitelijk in het andere land werkt (lees: fysiek aanwezig is in het kader van de dienstbetrekking) mag het andere land belasting heffen. Kort samengevat: België mag dus heffen voor zover de werknemer in België werkt en Nederland mag heffen voor zover de werknemer in Nederland werkt. Waar u als werkgever gevestigd bent, is hierbij niet relevant

#chater_finance #Netherland #Belgische #belasting