De investeringsaftrek – Deel 3 | Energie

De investeringsaftrek – Deel 3 | Energie

De energie-investeringsaftrek (EIA) is een aftrekpost die wordt gebruikt voor investeringen in bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan. Deze lijst wordt elk jaar bijgewerkt en kun je opvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Voor de EIA geldt een minimum investeringsbedrag per bedrijfsmiddel. Als het investeringsbedrag te laag is, dan komt het bedrijfsmiddel niet in aanmerking voor deze aftrekpost. Het minimum investeringsbedrag bedraagt € 2500 per bedrijfsmiddel.

Daarnaast moet je rekening houden met meer voorwaarden. Zo mag het bedrijfsmiddel niet eerder gebruikt zijn en kun je deze aftrekpost niet combineren met de milieu-investeringsaftrek.

Op de website van de Belastingdienst vind je alle voorwaarden en het percentage van de aftrek. Houd er ook rekening mee dat je je investering op tijd moet melden bij de RVO als je gebruik wilt maken van de EIA.

Let op

Als je bedrijf onderdeel uitmaakt van een samenwerkingsverband, dan moet je alle individuele investeringen bij elkaar optellen. De hoogte van de aftrek is dan gebaseerd op de totale investering van het samenwerkingsverband en niet op de investering van elke onderneming afzonderlijk.

English Version

Energy investment allowance

The Energy Investment Allowance (EIA) is a deduction that is used for investments in assets that are on the Energy List. This list is updated every year and can be obtained from the Netherlands Enterprise Agency (RVO).

A minimum investment amount per asset applies to the EIA. If the investment amount is too low, the business asset is not eligible for this deduction. The minimum investment amount is € 2500 per business asset.

In addition, you have to take into account more conditions. For example, the business asset may not have been used before and you cannot combine this deductible item with the environmental investment allowance.

You can find all the conditions and the
percentage of the deduction. Also keep in mind that you have to report your investment to the RVO in time if you want to use the EIA.

Pay attention:
If your company is part of a partnership, you must add up all individual investments. The amount of the deduction is then based on the total investment of the partnership and not on the investment of each company separately.