Uit een reeks verklarende vragen over werken in Nederland 2:

Uit een reeks verklarende vragen over werken in Nederland 2:

Vraag:
Heeft u oudere uitkeringsgerechtigden en/of mensen met een arbeidsbeperking in dienst?

Antwoord:
Ja, en dan komt u mogelijk in aanmerking voor een loonkostenvoordeel (LKV).

Loonkostenvoordelen zijn een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). De LKV’s zorgen ervoor dat kwetsbare groepen werknemers betere kansen hebben op de arbeidsmarkt. Voor meer informatie kunt u ons contacteren