Let op bij verstrekken inloggegevens:

Let op bij verstrekken inloggegevens:

FISCAAL ADVIES

Veel mensen schakelen hulp in om hen bij administratieve verplichtingen te ondersteunen. Let hierbij echter op aan wie u uw persoonlijke gegevens toevertrouwt. U bent zelf eindverantwoordelijk voor wat er met uw inloggegevens gebeurt.

Grove schuld en vergrijpboete:

Naast het inschakelen van professionele advieskantoren, worden ook familieleden, vrienden en kennissen ingezet voor bijvoorbeeld het indienen van belastingaangiften. Vaak met gebruikmaking van aan u persoonlijk verstrekte inloggegevens. Mocht een familielid, vriend of kennis bewust of onbewust namens u onjuiste aangifte doen, dan kunt u daarvoor verantwoordelijk worden gehouden.

Zo oordeelde ook Rechtbank Den Haag over met persoonlijke inloggegevens ingediende aangiften. De ondernemer verstrekte de inloggegevens voor belastingaangifte aan een kennis. Deze kennis diende vervolgens een foutieve aangifte in op naam van de ondernemer. De rechtbank besliste dat er sprake was van grove schuld ten aanzien van het handelen van de ondernemer, ondanks dat de onjuiste aangifte was opgesteld en ingediend door een kennis. De ondernemer had onzorgvuldig gehandeld. De naheffing en de vergrijpboete werden daardoor opgelegd aan de ondernemer.

Let altijd op aan wie u inloggegevens verstrekt en houd zelf zicht op de ingediende aangifte. Zodra u een professionele adviseur inschakelt voor uw aangiften, heeft u doorgaans aan uw zorgplicht voldaan.