Ondernemers die hard worden getroffen krijgen 4.000 euro

Ondernemers die hard worden getroffen krijgen 4.000 euro

Zoals velen van jullie al voorbij hebben zien komen, komen er een aantal tegemoetkomingen en giften voor ondernemers en zzp’ers. Dit betekend dat u daar wellicht ook voor in aanmerking komt.


Ondernemers die direct hard worden getroffen door de coronamaatregelen en hun omzet (bijna) helemaal zien verdampen, krijgen voor de komende drie maanden 4.000 euro als noodvoorziening. Ook de medewerkers worden gesteund in de rug met een WW-uitkering. Dit om voor werkbehoud te zorgen voor alle werknemers die ziek zijn of thuis zitten door het Coronavirus. Dit is allemaal echter nog niet helemaal uitgestippeld. De voorwaarden en eisen worden vrijgegeven tijdens de volgende persconferentie of check onze pagina voor de updates.

Ook zzp’ers worden uiteraard tegemoet gekomen wat betreft de financiële kwestie. Zij kunnen rekenen op een bijstandsuitkering van hun gemeente. Hoeveel zo een bijstandsuitkering inhoudt, ligt aan uw burgerlijke status.

Verder geldt voor zowel zzp’ers en ondernemers dat er een uitstel van betaling kan worden aangevraagd bij de Belastingdienst.

U kunt bij ons terecht voor alle verdere vragen en nodige afhandelingen die u heeft wat betreft uw onderneming.

Met Financiële Groet

English Version

Entrepreneurs who are hit hard will receive 4,000 euros

As many of you have already seen, there are a number of grants and gifts for entrepreneurs and freelancers. This means that you may also be eligible for this.

Entrepreneurs who are directly hit hard by the corona measures and see their turnover (almost) completely evaporate, will receive an emergency provision of 4,000 euros for the next three months. The employees are also supported in the back with unemployment benefits. This is to ensure job retention for all employees who are sick or are at home due to the Corona virus. However, this has not yet been fully mapped out. Terms and requirements will be released at the next press conference or check our updates page.

Self-employed workers are also met with regard to the financial issue. They can count on social assistance benefits from their municipality. How much such a social assistance benefit entails depends on your civil status.

Furthermore, for self-employed persons and entrepreneurs, a deferment of payment can be requested from the tax authorities.