Uit een reeks verklarende vragen over werken en belastingin in Nederland 3:

Uit een reeks verklarende vragen over werken en belastingin in Nederland 3:

Iedere maand brengt Chater Finance u op de hoogte van fiscale aandachtspunten en tips. In augustus 2019 vragen deze zaken uw aandacht:

Omzetbelasting
Loonbelasting
Zorgtoeslag aanvragen
Btw terugvragen uit andere EU-landen

Aangifte omzetbelasting juli 2019
In het geval van maandaangiften omzetbelasting moet u uiterlijk 31 augustus 2019 aangifte omzetbelasting doen over juli 2019. Ook moet de verschuldigde belasting op deze datum betaald zijn.

Aangifte loonbelasting juli 2019
Uiterlijk 31 augustus 2019 moet de aangifte loonbelasting over juli 2019 binnen zijn bij de Belastingdienst. Ook moet u de verschuldigde belasting op deze datum betaald hebben.

Zorgtoeslag aanvragen
Indien geen uitstel is verkregen voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting, kan nog tot 1 september 2019 zorgtoeslag worden aangevraagd over het jaar 2018. Indien uit de aangifte volgt dat een recht op zorgtoeslag bestaat, dan wordt deze zorgtoeslag alleen uitbetaald als de toeslag tijdig is aangevraagd.

Btw terugvragen uit andere EU-landen
Heeft u in 2018 in een ander EU-land btw betaald en hoeft u in dat land geen btw-aangifte te doen? Dan kunt u deze btw onder voorwaarden terugvragen via de Nederlandse Belastingdienst. De btw over het jaar 2018 moet dan door middel van een verzoek worden teruggevraagd vóór 1 oktober 2019. Verzoeken die hierna binnenkomen, worden mogelijk niet meer in behandeling genomen. De Belastingdienst adviseert om niet tot eind september te wachten met het terugvragen van de btw, om te voorkomen dat de website overbelast raakt. Als u nu dus al de btw terugvraagt, wordt het verzoek eerder in behandeling genomen