Verplichte registratie voertuigen en chauffeurs

Verplichte registratie voertuigen en chauffeurs

NIWO stelde op 11 mei het voertuigregister voor vergunninghouders open. Iedere ondernemer met voertuigen en chauffeurs moet deze hierin registreren.
Tegenover elk vergunningsbewijs moet een voertuig staan en er gelden strenge eisen voor het aantonen hiervan.
Doel van de nieuwe, strengere regels, is het voorkomen van fraude. Ook het aantal chauffeurs moet geregistreerd worden en passen bij het aantal voertuigen.

Registreren voertuigen en chauffeurs
Het voertuigregister is onderdeel van het ondernemersloket van de NIWO. U moet zelf de kentekens invullen in het systeem. Ook geeft u daarbij aan of u over deze voertuigen beschikt via lease, huur of koop. U vult ook het aantal werknemers en het aantal chauffeurs in. Om toegang te krijgen tot het ondernemersloket en het voertuigregister, moet u inloggen met eHerkenning (niveau 3).

Contact ons voor meer informatie of advies

English Version

(NIWO) Mandatory registration of vehicles and drivers

NIWO opened the vehicle register for license holders on 11 May. Every entrepreneur with vehicles and drivers must register them here.
Every permit must be accompanied by a vehicle and there are strict requirements for demonstrating this.
The aim of the new, stricter rules is to prevent fraud. The number of drivers must also be registered and match the number of vehicles.

Register vehicles and drivers
The vehicle register is part of the NIWO’s business counter. You have to enter the license plates in the system yourself. You also indicate whether you have these vehicles via lease, rental or purchase. You also enter the number of employees and the number of drivers. To gain access to the business counter and the vehicle register, you must log in with eHerkenning (level 3).

Contact us for more information or advice