Werkkostenregeling en de zomerbarbecue

Werkkostenregeling en de zomerbarbecue

De vakantieperiode is aangebroken. Misschien organiseert u ook dit jaar, onder omstandigheden, voor de vakantie een barbecue voor uw medewerkers. Houd dan ook dit jaar rekening met de fiscale regels van de werkkostenregeling (WKR).

Een barbecue op eigen terrein

Om deze barbecue vrijwel belastingvrij te kunnen organiseren, moet de barbecue op uw eigen terrein plaatsvinden. Ook moet u voor deze locatie Arbo-verantwoordelijk zijn. De consumpties zijn dan volledig onbelast. U hoeft dan alleen voor de maaltijd € 3,35 (2019) tot het loon van de medewerker rekenen of in de vrije ruimte van de werkkostenregeling onder te brengen.

Hoe zit het met de concernregeling?

Voor de WKR is het dus van belang dat de barbecue plaatsvindt op de werkplek. Hiervan is ook sprake als medewerkers van een van uw andere vestigingen deelnemen aan de barbecue. Past u de concernregeling toe, dan is er ook sprake van een werkplek als een medewerker van een andere werkgever (bijvoorbeeld dochtervennootschap) deelneemt aan uw barbecue.

Heeft u geen eigen terrein of organiseert u de barbecue liever buiten kantoor?

Dan is de barbecue volledig fiscaal belast onder de werkkostenregeling. De kosten daarvan kunt u als loon toewijzen aan de vrije ruimte.

Wilt u meer weten over de werkkostenregeling? Neem dan contact op met ChaterFinance via telefoonnummer 070-7522837 of stuur  een e-mail naar: info@chaterfinance.nl

English Version

Work costs arrangement and the summer barbecue

The holiday period has arrived. Perhaps, under certain circumstances, you can also organize a barbecue for your employees this year. Take this year into account the tax rules of the work-related costs scheme (WKR).

A barbecue on site

In order to be able to organize this barbecue virtually tax-free, the barbecue must take place on your own site. You must also be ARBO responsible for this location. The consumption are then completely nontaxable. In that case, you only need to add € 3.35 (2019) to the employee’s salary for the meal or to place it in the free space of the work-related costs scheme.

What about the group scheme?

It is therefore important for the WKR that the barbecue takes place at the workplace. This also applies if employees from one of your other branches participate in the barbecue. If you apply the group scheme, there is also a workplace if an employee of another employer (such as a subsidiary) participates in your barbecue.

Do not you have your own place, or would you rather organize the barbecue outside the office?

Then the barbecue is fully taxed under the work-related costs scheme. You can allocate the costs of this as wages to the free space.

Would you like to know more about the work-related costs scheme?

Please contact Chater Finance on telephone number 070-7522837 or send us an e-mail to: info@chaterfinance.nl