Wijziging subsidieregeling elektrische personenauto’s

Wijziging subsidieregeling elektrische personenauto’s

Op 1 juli 2020 is de Subsidieregeling elektrische personenauto’s in werking getreden. Op grond van deze regeling hebben particulieren recht op een subsidie van € 4.000 bij de aanschaf of lease van een nieuwe en elektrische personenauto. Voor de aanschaf of lease van een gebruikte personenauto geldt een subsidiebedrag van € 2.000. Het subsidieplafond van 2020 voor de aanschaf en lease van nieuwe elektrische personenauto’s is overigens al op 8 juli 2020 bereikt.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft in de subsidieregeling de begripsomschrijving van een nieuwe personenauto gewijzigd. De oude omschrijving was als volgt: de personenauto waarvan volgens het kentekenregister de datum van eerste toelating, de datum van eerste tenaamstelling en de datum waarop de personenauto voor het eerst op kenteken is geregistreerd, gelijk zijn. Om mogelijke verwarring te voorkomen is het woord ‘eerste’ voor tenaamstelling in de begripsbepaling van nieuwe personenauto vervallen. De wijziging heeft terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2020, waardoor deze vanaf de start van de regeling geldt.

English Version

Change in subsidy scheme for electric passenger cars

On July 1, 2020, the Subsidy Scheme for Electric Passenger Cars entered into force. Under this scheme, private individuals are entitled to a subsidy of € 4,000 for the purchase or lease of a new and electric passenger car. A subsidy amount of € 2,000 applies for the purchase or lease of a used passenger car. The 2020 subsidy ceiling for the purchase and lease of new electric passenger cars has already been reached on 8 July 2020.

The State Secretary for Infrastructure and Water Management has changed the definition of a new passenger car in the subsidy scheme. The old description was as follows: the passenger car of which, according to the vehicle registration register, the date of first admission, the date of first registration and the date on which the passenger car was first registered on the license plate are the same. To avoid possible confusion, the word “first” for ascription in the definition of a new passenger car has been dropped. The change has retroactive effect to July 1, 2020, which means that it will apply from the start of the scheme.