Wat is het TAMS-schema voor reisbureaus?

Wat is het TAMS-schema voor reisbureaus?

Bent u een ondernemer in de reisbranche, dan heeft u wellicht wel eens gehoord van de Travel Agents’ Margin Scheme (TAMS). In dit artikel leest u of deze btw-regeling van toepassing is op uw activiteiten.

Volgens de Belastingdienst is elke ondernemer die op eigen naam vakanties of reizen verkoopt, een reisbureau. Ook als je je niet als reisbureau inschrijft bij de KvK, kun je toch TAMSplichtig zijn als je als touroperator all-in reizen verkoopt. Als u echter een makelaar of een reisagent bent die bemiddelingskosten ontvangt, handelt u meestal namens een ander reisbureau en komt u niet in aanmerking voor de TAMS.

Als u goederen of diensten toevoegt aan een gekochte reis, kan dit worden beschouwd als “toegevoegde waarde” en zijn de normale btw-regels van toepassing op het toegevoegde deel. De definitie van toegevoegde waarde van de Belastingdienst vindt u hier.

Verkoop je reizen naar bestemmingen buiten de EU, dan betaal je 0% btw over de winstmarge. Vindt de reis echter deels binnen de EU en deels buiten de EU plaats (bijvoorbeeld bij een overstap), dan pas je een btw-tarief van 21% toe over het deel dat binnen de EU plaatsvindt en een btw-tarief van 0% over het deel dat buiten de EU plaatsvindt. Dit geldt ook als er een tussenstop is waar reizigers het vliegtuig kunnen verlaten. Als reizigers het vliegtuig niet kunnen verlaten, pas je een btw-tarief van 0% toe op de hele reis.

Verkoop je bijvoorbeeld:

een rechtstreekse reis van Nederland naar Azië, dan pas je een btw-tarief van 0% toe op je winstmarge. Verkoop je een reis van Nederland naar Azië met een overstap in Frankrijk, dan bereken je 21% btw over het gedeelte tussen Nederland en Frankrijk en 0% btw over het gedeelte van Frankrijk naar Azië. Verkoop je een rechtstreekse reis van Nederland naar Azië met een tussenlanding in Frankrijk waar passagiers kunnen instappen maar het vliegtuig niet kunnen verlaten, dan pas je een btw-tarief van 0% toe op de hele reis.

Zoals u kunt zien, kan de TAMS ingewikkeld zijn. Als u twijfelt over uw situatie, kunt u altijd Chater Finance Tax Agent raadplegen. Stuur ons een e-mail op info@chaterfinance.nl

English Version

What is TAMS scheme for Travel Agents?

If you’re an entrepreneur in the travel industry, you may have heard of the Travel Agents’ Margin Scheme (TAMS). This article will explain whether this VAT scheme applies to your activities.

According to the Dutch Tax and Customs Administration, any entrepreneur who sells holidays or trips under their own name is considered a travel agency. Even if you don’t register as a travel agency with the Chamber of Commerce, you may still be subject to the TAMS if you sell all-in trips as a tour operator. However, if you’re a broker or a travel agent who receives brokerage fees, you’ll usually act on behalf of another travel agency and won’t be eligible for the TAMS.

If you add goods or services to a purchased trip, this may be considered “added value,” and normal VAT rules will apply to the added portion. You can find the Dutch Tax and Customs Administration’s definition of added value.

If you sell trips to destinations outside of the EU, you’ll be subject to a 0% VAT rate on the profit margin. However, if the trip takes place partially within the EU and partially outside the EU (e.g., during a transfer), you’ll apply a 21% VAT rate on the portion that takes place within the EU and a 0% VAT rate on the portion that takes place outside the EU. This also applies if there is a stopover where travellers can leave the aircraft. If travellers are unable to leave the plane, you’ll apply a 0% VAT rate to the entire trip.

For example:

if you sell a direct trip from the Netherlands to Asia, you’ll apply a 0% VAT rate to your profit margin. If you sell a trip from the Netherlands to Asia with a transfer in France, you’ll charge a 21% VAT rate on the portion between the Netherlands and France and a 0% VAT rate on the portion from France to Asia. If you sell a direct trip from the Netherlands to Asia with a stopover in France where passengers can board but can’t leave the plane, you’ll apply a 0% VAT rate to the entire trip.

As you can see, the TAMS can be complicated. If you’re unsure about your situation, consult Chater Finance Tax Agent. Send us an email on info@chaterfinance.nl